תחנת בני ציון

גולומב אליהו 35, חיפה

מוסדות רפואיים
בי"ח בני ציון